Knowledgebase
Knowledgebase : ONLINE
Beste gebruiker, DogID online versie 2.7 die momenteel in gebruik is, geeft een verkeerde foutmelding dat deze versie niet ondersteund wordt, terwijl dit wel het geval is. Wanneer de foutmelding in bijlage op uw scherm verschijnt, kan u deze negeren. ...
Madame, Monsieur, Veuillez trouver en annexe les informations utiles pour démarrer l'enregistrement online. Nous vous souhaitons un bon démarrage. Cordialement L'Equipe DogID
Geachte, Gelieve in bijlage de informatie "Getting started" te vinden. Deze helpt u verder bij het opstarten van de online regsitratie . Mvg
WIJZIGING PRIJZEN DOGID VANAF 1 MAART 2017. CHANGEMENT DE PRIX À PARTIR DU 1 MARS 2017. ------------------------- Geachte Dokter, Geachte partner, Het contract voor het beheer van de databank van de honden - genaamd DogID - werd recent vernieuwd e...
Geachte, Gelieve te noteren dat er geen adreswijziging en/-of wijziging van verantwoordelijke kan uitgevoerd worden op het online platform DogID. Voor wijzigingen, toevoeging van gegevens of correcties dient de verantwoordelijke ons het daartoe voorzien...
Beste, U dient de plugin te installeren om de inhoud te kunnen weergeven. Onderstaande link helpt u verder om de plugin te installeren. https://support.mozilla.org/nl/kb/flash-plug-installeren-bekijken-videos-animaties-spellen [https://support.mozill...
Beste, Indien u een digipass gebruikt, dient u de "CCDI driver" te installeren. In bijlage vindt u de handleiding terug voor de installatie van de "CCDI driver". Met vriendelijke groeten,
Bonjour, Si vous souhaitez utiliser un lecteur digipass, vous devez installer le CCDI driver pour que cela fonctionne. Veuillez trouver en annexe le manuel pour l'installation du CCDI driver. Cordialement,